Metreküp Hesaplama – Kutu Konteyner Araç Hacmi Hesapla

Metreküp hesaplama hacim hesabı

Metreküp Hesaplama Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Metreküp hesaplama için onun bir hacim ölçü birimi olduğunu bilmek gerekir. Bir metreküp, bir metre uzunluk, bir metre genişlik ve bir metre yüksekliğe sahip küptür. Metreküp kısaca m3 olarak gösterilir.

Metreküp (m3), hacim ölçü birimidir. Bir metreküp, bir metre uzunluk, bir metre genişlik ve bir metre yüksekliğe sahip küptür.

Hacim Ölçüsü Birimleri

Katı, sıvı ya da gaz hâlindeki bir maddenin uzayda kapladığı yer miktarına hacim denir. V sembolü ile gösterilir. Temel hacim birimi metreküptür (m³) ve maddelerin metre cinsinden uzunluğunun, genişliğinin ve yüksekliğinin çarpımıyla bulunur. Dekametreküp, desimetreküp, kilometreküp, milimetreküp ve santimetreküp hacim ölçü biriminin katlarıdır

Hacim Ölçü Birimi ve Dönüşümleri

Bir cismin uzayda kapladığı boşluğa hacim denir. Kenar uzunlukları 1 birim olan küpün uzayda kapladığı boşluk, 1 birim küptür. Hacim ölçüsü temel birimi metreküptür.

Kısaca m³ ile gösterilir. Metreküp, kenar uzunlukları 1 metre olan küpün uzayda kapladığı boşluktur. Metreküpün katları vardır.

Hacim Ölçüleri

Metreküp (m³)1 m³
Dekametre küp (Dm³)1000 m³
Hektometre küp (hm³)1.000.000 m³
Kilometre küp (Km³)1.000.000.000 m³
Desimetre küp (dm³)1/1.000 m³
Santimetre küp (cm³)1/1.000.000 m³
Milimetre küp (mm³)1/1.000.000.000 m³
Hacim ölçüsü birimleri

Metreküpün Askatları: Bir metreküpten küçük hacimlerini ölçmek ve metreküp hesaplama için kullanılan hacim ölçüsü birimlerine metreküpün askatları denir. Metreküpün askatları sırasıyla; desimetreküp, santimetreküp ve milimetreküptür.

Desimetreküp: Bir kenarının uzunluğu 1 dm olan küpün hacmine 1 desimetreküp denir. Kısaca dm³ ile gösterilir.
1 dm = 0,1 m’dir.
1 dm³ = 0,1 m × 0,1 m × 0,1 m = 0,001 m³tür.
1 m³ = 1.000 dm³tür.

1 dm³ = 1.000 cm³
1 m = 100 cm’dir.
1 m³ = 100 cm × 100 cm × 100 cm = 1.000.000 cm³tür.

Milimetreküp: Bir kenarının uzunluğu 1 mm olan küpün hacmine 1 milimetreküp denir. Kısaca mm³ ile gösterilir.
1 mm = 0,1 cm’dir.
1 mm³ = 0,1 cm × 0,1 cm × 0,1 cm = 0,001 cm³tür.
1 cm³ = 1.000 mm³tür.
1 m = 1.000 mm’dir.
1 m³ = 1.000 mm × 1.000 mm × 1.000 mm = 1.000.000.000 mm³tür.

Metreküpün Katları: Bir metreküpten büyük hacimleri ölçmek için kullanılan hacim ölçüsü birimlerine
metreküpün katları denir. Metreküpün katları sırasıyla; dekametreküp, hektometreküp ve kilometreküptür

Dekametreküp: Bir kenarının uzunluğu 1 dam olan küpün hacmine 1 dekametreküp denir. Kısaca dam³
ile gösterilir.
1 dam = 10 m’dir.
1 dam³ = 10 m × 10 m × 10 m = 1.000 m³tür.

Hektometreküp: Bir kenarının uzunluğu 1 hm olan küpün hacmine 1 hektometreküp denir. Kısaca hm³ ile
gösterilir.

1 hm = 10 dam’dir.
1 hm³ = 10 dam × 10 dam × 10 dam = 1.000 dam³tür.
1 hm = 100 m’dir.
1 hm³ = 100 m × 100 m × 100 m = 1.000.000 m³tür.

Kilometreküp: Bir kenarının uzunluğu 1 km olan küpün hacmine 1 kilometreküp denir. Kısaca km³ ile
gösterilir.
1 km = 10 hm’dir.
1 km³ = 10 hm × 10 hm × 10 hm = 1.000 hm³tür. 1 km = 100 dam’dir.
1 km³ = 100 dam × 100 dam × 100 dam = 1.000.000 dam³tür. 1 km = 1.000 m’dir.
1 km³ = 1.000 m × 1.000 m × 1.000 m = 1.000.000.000 m³tür

Santimetreküp: Bir kenarının uzunluğu 1 cm olan küpün hacmine 1 santimetreküp denir. Kısaca cm³ ile
gösterilir.

1 cm = 0,1 dm’dir.
1 cm³ = 0,1 dm × 0,1 dm × 0,1 dm = 0,001 dm³tür.

. (Kaynak1)

Metreküp hesaplamak için ölçülecek nesnenin uzunluk, genişlik ve yüksekliğini metre cinsinden bilmek gerekir. Formül, uzunluk x genişlik x yükseklik şeklindedir.

Örneğin;

2 metre uzunluk
1,5 metre genişlik
3 metre yükseklik

ise metreküp hesabı:

2 x 1,5 x 3 = 9 m3

Kutu Hacmi Nasıl Hesaplanır?

Kargo ve nakliye firmaları sıklıkla kutu ve koli hacimlerini metreküpe çevirerek metreküp hesaplama yapmak isterler. Özellikle parsiyel nakliye taşımalarında çok lazım olur.

Dikdörtgen kutuların hacmi hesaplanırken:

Uzunluk x Genişlik x Yükseklik formülü kullanılır.

Örnek:

60 cm uzunluk
40 cm genişlik
50 cm yükseklik

ise kutunun metreküpü:

0,6 x 0,4 x 0,5 = 0,12 m3

Koni ve silindir şeklindeki kutular için metreküp hesaplama ise formül biraz farklıdır:

Hacim = π x r2 x h

π: 3,14
r: taban yarıçapı
h: yükseklik

Örnek:

r = 20 cm
h = 30 cm

Hacim = 3,14 x (0,2)2 x 0,3 = 0,038 m3

Paletli Kargo Hacmi Nasıl Bulunur?

Kargolar genellikle paletler üzerinde taşınır. Standart palet ebatları şöyledir:

  • 80×120 cm palet
  • 100×120 cm palet

Palet yüksekliği değişkendir, genelde 80 ila 150 cm arasındadır.

Metreküp Hesaplama:

Örnek:

100×120 cm palet Yükseklik: 120 cm

Hacim: 100 x 120 x 120 = 1,2 m3

Konteyner Metreküp Hesaplama

Uluslararası nakliyelerde yaygın olarak kullanılan konteynerlerin hacimleri de metreküp hesaplama için metreküpe çevrilir.

Standart konteyner ebatları:

  • 20 ft (feet) Standart: 5,9 m uzunluk, 2,35 m genişlik, 2,39 m yükseklik. Hacim: 33 m3
  • 40 ft Standart : 12 m uzunluk, 2,35 m genişlik, 2,39 m yükseklik. Hacim: 67 m3
  • 40 ft HC (High Cube): 12 m uzunluk, 2,35 m genişlik, 2,69 m yükseklik. Hacim: 76 m3
  • 45 ft : 13,7 m uzunluk, 2,35 m genişlik, 2,39 m yükseklik. Hacim: 75 m3

Her konteyner tipi için uzunluk x genişlik x yükseklik formülü uygulanır.

Örnek metreküp hesaplama:

20 ft Konteyner

5,9 x 2,35 x 2,39 = 33 m3

Metreküp Hesaplama - Konteyner Kamyon Palet

Kamyon Kasa Hacmi Hesaplama

Nakliye firmaları kamyonların kasa hacmini doğru hesaplamalıdır. Burada da metreküp hesaplama yapılmaktadır.

Kamyon kasasının iç ölçüleri kullanılır.

Dikdörtgen kasa metreküp hesaplama ise;
Uzunluk x Genişlik x Yükseklik

Üçgen alüminyum kasa metreküp hesaplama içinse;

Taban alanı x Yükseklik x 0,5

formülü kullanılır.

Örnek:

Dikdörtgen kasa:

4,5 m uzunluk
2,2 m genişlik
1,5 m yükseklik

Hacim = 4,5 x 2,2 x 1,5 = 14,85 m3

Üçgen kasa:

Taban alanı: 2,5 m x 3 m = 7,5 m2
Yükseklik: 1,8 m

Hacim = 7,5 x 1,8 x 0,5 = 6,75 m3

Oda Hacmi Nasıl Hesaplanır?

Ev ve işyerlerinde de oda hacimleri sıklıkla metreküpe ihtiyaç duyulur.

Dikdörtgen odalarda metreküp hesaplama:
Uzunluk x Genişlik x Yükseklik

Eğrisel odalarda:
Odanın eni, boyu ve yüksekliğinin ortalaması alınır.

Örnek:

Oda boyu: 5 m
Oda eni: 3,5 m
Yükseklik: 2,5 m

Ortalama: (5 + 3,5 + 2,5) / 3 = 3,67

Hacim = 3,67 x 3,67 x 3,67 = 51,28 m3

Kereste Metreküp Hesabı

Kereste ve tomruk ticaretinde, ahşap miktarı metreküp cinsinden hesaplanır.

1 cm kalınlıktaki ahşabın 1 m2’si = 0,01 m3

Tomruk çapı ve boyu ölçülür. Formüller:

  • Dikdörtgen kesit: Boy x Genişlik x Kalınlık
  • Yuvarlak kesit: π x (Çap/2)2 x Boy

Örnek:

30 cm çapında 5 m boyunda yuvarlak bir tomruk:

Hacim = π x (30/2)2 x 5 = 1413 m3

İnşaat Betonu Metreküp Hesabı

İnşaat firmaları yapılar için gereken beton miktarını metreküp cinsinden hesaplar.

Beton hacmi = Kazı hacmi x Beton basıncı

Kazı hacmi = Uzunluk x Genişlik x Derinlik

Beton basıncı, zemin ve yapı cinsine göre değişir.

Örnek:

15 m uzunluk 12 m genişlik 5 m derinlik kazılacak

Beton basıncı 2,15

Kazı hacmi = 15 x 12 x 5 = 900 m3

Beton miktarı = 900 x 2,15 = 1935 m3

Havuz Hacmi Hesaplama

Yüzme havuzlarının metreküp bilgisi de gereklidir.

Dikdörtgen havuzlarda:
Uzunluk x Genişlik x Derinlik

Dairesel havuzlarda:
π x r2 x Derinlik

Örnek:

Dikdörtgen havuz:

15 m uzunluk
8 m genişlik
1,5 m derinlik

Hacim = 15 x 8 x 1,5 = 180 m3

Dairesel havuz:

r = 5 m
Derinlik = 1,2 m

Hacim = 3,14 x 52 x 1,2 = 94,2 m3

Bu yöntemlerle hemen hemen her türlü cismin metreküp hacmi kolayca hesaplanabilir. Nakliyeciler, depolama uzmanları, inşaat firmaları gibi birçok sektörde metreküp bilgisi oldukça değerlidir.

  1. Meslek Hesapları Kitbı Sayfa 16-21 ↩︎
WhatsApp Mesajı Gönder